analytic

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 

Unit Perancang Ekonomi Negeri
Menyediakan Kertas-Kertas MMK dalam masa 14 hari bekerja bermula dari tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa berkenaan.

Memproses permohonan projek-projek pelaburan tidak melebihi 6 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan.

Menerbitkan laporan berkala (dwi tahunan) dan laporan tahunan Negeri Kelantan dalam masa yang ditetapkan sebelum Jun tahun berikutnya.

Bahagian Perumahan

Urusan bayaran jelas Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dalam tempoh tidak lebih 10 minit

Urusan memproses permohonan baru Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dalam masa 60 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima bergantung kepada kesediaan rumah

Urusan memproses permohonan pindah milik Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dalam masa 60 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Tindakan pengurusan aduan penyelenggaraan Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dalam masa 5 hari dari tarikh permohonan / aduan diterima.

Bahagian Kerajaan Tempatan

Penyaluran Dasar dan Arahan Kerajaan kepada PBT dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh Dasar/Arahan tersebut diterima

Penyediaan Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh 7 hari bekerja setelah maklumat lengkap diterima.

Penyediaan Baucer Bayaran diangkat kepada Perbendaharaan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

Penghantaran Penyata Kewangan PBT untuk pengauditan sebelum 31 Mei setiap tahun kepada Jabatan Audit Negara.

Pemakluman aduan/maklum balas PBT kepada PBT berkenaan dalam tempoh 3 hari bekerja setelah aduan/ maklum balas diterima

Pemantauan Unit Pusat Setempat (OSC) PBT seluruh Negeri Kelantan sebelum 15 haribulan setiap bulan.

Penyaluran peruntukan pembangunan kepada PBT 2 kali setahun (sebelum berakhir bulan April dan Oktober setiap tahun)

 

BAHAGIAN PENGURUSAN

 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 

Mengeluarkan surat kebenaran menghadiri mesyuarat / taklimat dari tarikh permohonan diterima

Urusan permohonan cuti anggota perkhidmatan awam negeri (Separuh Gaji / Tanpa Gaji) bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Urusan permohonan ke Luar Negara / Cuti Haji  dari tarikh permohonan diterima. 

Urusan persaraan dari tarikh penerimaan.

Memproses permohonan pengecualian menghadiri Kursus Transformasi Minda dari tarikh permohonan diterima

Urusan tuntutan bayaran balik rawatan  bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Mengeluarkan keputusan Kursus Transformasi Minda dari Tarikh tamat Kursus

Urusan kenaikan pangkat dari tarikh penerimaan (tertakluk kepada keputusan Tapisan Keselamtan SPRM) dari tarikh permohonan diterima.


Urusan kes-kes tatatertib dari tarikh penerimaan (dokumen lengkap) bagi kes-kes biasa

 

Bahagian Integriti Dan Tadbir Urus

 

Memberikan akuan penerimaan aduan integriti dan tadbir urus dalam tempoh tiga (3) hari bekerja

Menyelesaikan aduan integriti dan tadbir urus dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja (kecuali aduan kompleks/berprofil tinggi)

 

Majlis Mesyuarat Kerajaan

Memproses Kertas Kerja EXCO yang diterima dan diedarkan kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh masa lima (5) hari bekerja sebelum Persidangan Majlis Mesyuarat Kerajaan.

Menyiapkan deraf minit selepas Persidangan Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh masa tiga (3) hari bekerja selepas disahkan.

Menghantar keputusan Persidangan / fail-fail (tindakan serta-merta) kepada pihak yang berkenaan dalam masa satu (1) hari selepas persidangan.

Menghantar keputusan Persidangan / fail-fail (biasa) kepada pihak yang berkenaan dalam tempoh lima (5) hari selepas disahkan.

Memproses permohonan kelulusan di bawah peruntukan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

Memproses Borang Tuntutan Perjalanan Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri dalam masa empat (4) hari bekerja.

Bahagian Khidmat Pengurusan

 

Permohonan bagi penggunaan kenderaan kerajaan dalam masa 1 hari bekerja

Permohonan pegawai untuk mendapatkan tempahan bilik di Rumah Sri Kelantan, Jalan Stonor, Kuala Lumpur dalam masa 1 jam.

Penyediaan bayaran gaji dan elaun disempurnakan dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh terima tuntutan yang lengkap.

Penyediaan baucer bayaran tuntutan oleh pembekal disempurnakan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh terima tuntutan yang lengkap.

Pengeluaran resit-resit bayaran disempurnakan dalam masa setengah jam selepas menerima bayaran.

Pengeluaran pesanan tempatan dan inden kerja disempurnakan dalam masa 3 hari daripada tarikh menerima permohonan yang lengkap.

Pengeluaran surat keputusan mesyuarat jawatankuasa tender negeri kepada agensi pelaksana disempurnakan tidak lebih daripada 3 hari selepas tarikh mesyuarat

 

Unit Audit Dalam

 

Menjalankan 10 Auditan Jabatan/ Agensi Negeri setahun.

Mengeluarkan deraf laporan awal pemerhatian audit dalam tempoh 14 hari bekerja selesai pengauditan.

Mengeluarkan laporan akhir pemerhatian audit dalam tempoh 7 hari bekerja selesai pengauditan (Exit Conference)

Menjalankan auditan mengejut (AP 309) di Jabatan/ Agensi Negeri.

Menjalankan naziran terhadap 10 Jabatan/ Agensi Negeri setahun.

Menjalankan Pemantauan Susulan Laporan Ketua Audit Negara (AG’s Dashboard) sebanyak (2) kali setahun.

 

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Penyelenggaraan ke atas sistem aplikasi yang dibangunkan dibuat dalam tempoh selewat-lewatnya tiga (3) bulan dari tarikh permohonan diterima. 

Mengambil tindakan terhadap aduan masalah capaian rangkaian di bawah kawalan BPTM dan kerosakan peralatan ICT di semua Bahagian / Unit di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan dalam tempoh 24 jam dari masa aduan diterima.

Memuat naik maklumat Portal Rasmi Kelantan (http://www.kelantan.gov.my) dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh maklumat diterima.

Pendaftaran “sub-domain” dan “hosting” dalam tempoh 24 jam dari masa permohonan diterima.

Pendaftaran akaun e-mel rasmi (http://webmail.kelantan.gov.my) dalam tempoh 24 jam dari masa permohonan diterima.

Melaksanakan kursus/bengkel/taklimat berkaitan ICT kepada pegawai dan kakitangan bahagian/unit dibawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan Jabatan/agensi Kerajaan Negeri dalam masa (2) dua bulan

 

Bahagian Pengurusan Korporat

Mendaftar kes aduan dan hantar kepada agensi negeri diadu (bukan dalam sistem e-Aduan) Dalam masa 2 Hari

Menerbitkan Buletin Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan setiap 3 bulan

Menerbitkan Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tahun Sebelumnya, sebelum Oktober Tahun Semasa

Menerbitkan Buku Harian Rasmi Kerajaan Negeri Tahun Berikutnya Sebelum Akhir Disember Tahun Semasa

Mesyuarat Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Jabatan/Agensi Kerajaan 4 Bulan Sekali

Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Aduan Awam Jabatan/Agensi Kerajaan 4 Bulan Sekali

Mesyuarat Kajian Kepuasan Pelanggan Jabatan/Agensi Kerajaan Di Kompleks Kota Darulnaim 4 Bulan Sekali

Menganjurkan Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam (MPIPA) Peringkat Negeri Kelantan  Sebelum Oktober Tahun Semasa

Mengadakan Majlis Sambutan Hari Inovasi Peringkat Negeri Kelantan Pada 31 Oktober Tahun Semasa

Bahagian Pelancongan dan Kebudayaan

 

Membuat Bancian Dan Menganalisa Data Kemasukan Pelancong 1 Bulan Sekali.

Mengadakan Program Kebudayaan Dan Kesenian Di Gelanggang Seni Sebanyak 3 Hari Seminggu

Memproses Permohonan Penyewaan Gelanggang Seni / LED Billboard Dalam 1 Hari Waktu bekerja

Memproses Permohonan Brosur Dalam 3 hari Dari Tarikh Permohonan Diterima

 

PENAFIAN

Kerajaan Negeri Kelantan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Penafian Dasar Privasi & Keselamatan | Notis Hakcipta
Paparan terbaik dengan resolusi 1280 x 800

 
 

kelantan

 

PENSIJILAN

  pensijilan_4920     

  • Tarikh Kemaskini: Thursday, 25 November 2021, 12:04:57.
Hakcipta © Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan