analytic

UNIT AUDIT DALAM

 

Ketua Bahagian/Unit  Hj Mohd Hariff Bin Ghazali
Ketua Unit Audit Dalam (N52)
Telefon 09-7481957
Faks      09-7470373
Emel uad[at]kelantan.gov.my 
Alamat  Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan,  Unit Audit Dalam,  Aras Aras 1, Blok 1 Kota Darulnaim, 15503 KOTA BHARU, KELANTAN

OBJEKTIF

 

 • Menjalankan auditan terhadap 7 agensi negeri setahun
 • Laporan Pemerhatian Audit dikeluarkan tidak lewat 2 minggu hari bekerja selepas pengauditan selesai dijalankan
 • Melaksanakan audit ad-hoc dan mengeluarkan laporan mengikut tempoh yang ditetapkan
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Negeri Kelantan sebanyak 4 kali setahun
 • Menyediakan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam sebelum 31 Januari tahun semasa
 • Menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam sebelum 31 Mac tahun berikutnya
 • Menjalankan naziran terhadap 10 agensi negeri setahun
 • Menjalankan pemantauan naziran dalam tempoh 1 bulan selepas lawatan naziran dijalankan
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Naziran Negeri Kelantan sebanyak 4 kali setahun
 • Mengkaji Aktiviti Organisasi agensi negeri diuruskan secara berhemah, cekap dan berkesan.

 

VISI

Sebagai pemangkin dalam melahirkan budaya kerja berprestasi tinggi

 

MISI 

Memastikan setiap teguran dan pengiktirafan auditan akan terus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua agensi

Image

Fungsi Khusus

 1. TUGAS-TUGAS PENGAUDITAN
 • Menjalankan auditan terhadap sekurang-kurangnya 7 agensi negeri setahun
 • Auditan yang dilaksanakan adalah Auditan Pengurusan Kewangan, Auditan Prestasi dan Auditan ICT
 • Melaksanakan audit ad-hoc berdasarkan arahan Ketua Eksekutif
 • Menjalankan pemeriksaan mengejut
 • Menjalankan Audit susulan ke atas agensi yang pernah diaudit selepas 3 tahun
 • Menyediakan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam
 • Menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam    B. TUGAS-TUGAS NAZIRAN
 • Menguruskan pelaksanaan perancangan lawatan naziran
 • Mengeluarkan laporan naziran

   
    C. TUGAS-TUGAS "MYSTERY SHOPPING"

 • Pemantauan keatas sistem kawalan Tahap Keberadaan Di Pejabat      
 • Kajian terhadap penggunaan telefon di Kompleks Kota Darulnaim
 • Pemantauan terhadap pegawai di "Shopping Kompleks" pada waktu bekerja
 • Pemantauan makan minum pegawai pada waktu bekerja

 

Fungsi Biasa

    A. TUGAS TUGAS PENTADBIRAN AM

 • Urusan Surat Menyurat Fail
 • Urusan Pengurusan Aset (Harta Modal dan Inventori)
         i. Perolehan
        ii. Pendaftaran
 • Urusan SKT, KPI dan Laporan Kehadiran Pegawai Kakitangan di Unit Audit Dalam
 • Urusan pelaksanaan Audit QE
    B. TUGAS TUGAS PERKHIDMATAN
 • Menguruskan cuti kakitangan
    C. TUGAS TUGAS KEWANGAN
 • Permohonan LO
 • Menguruskan tuntutan elaun pegawai
 • Mengurus gaji kakitangan sambilan

Hubungi Kami

Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Kelantan, 

Aras 4, Mabna MBI (Blok 8), 
Kompleks Kota Darulnaim, 1
5503 Kota Bharu KELANTAN

Telephone: 09 748 1957
Fax: 09 747 7105
mel portal[at]kelantan.gov.my  

 

Hari ini1795
Semalam2189
Minggu ini9762
Bulan ini64188
Jumlah481309
8
Online

PENSIJILAN

IBS EKSA
ISMS Star  

 

       

 • Tarikh Kemaskini: Tuesday, 21 May 2024, 11:24:53.
Hakcipta © Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan