Senarai Bahagian/Unit di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Carian Pantas: Kosongkan

BAHAGIAN/UNITALAMATNO. TELEFON
[ SAMBUNGAN ]
NO. FAKSEMAIL RASMI
[ @kelantan.gov.my ]
Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN)"Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan,Aras 1,Blok 1,Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan" 09-7481957/09-7484259(1101)09-7443411,7477116upen[at]kelantan.gov.my
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)"Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,Aras 1,Blok 2,Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan" 09-7481957 ( ) 09-7470890 psm[at]kelantan.gov.my
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat(BPTM)"Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat,Aras 1,Blok 6,Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan" 09-7481957(6137) 09-7430504bptm[at]kelantan.gov.my
Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK),"Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan,Aras 5,Mabna MBI (Blok 8),Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan"09-7441800(8501)09-7441545mmk[at]kelantan.gov.my
Bahagian Khidmat Pengurusan "Bahagian Khidmat Pengurusan,Aras 3,Mabna MBI (Blok 8),Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan" 09-7481957(8301)09-7443164,7436000bhgkp[at]kelantan.gov.my
Unit Audit Dalam"Unit Audit Dalam,Aras 2,Blok 1,Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan"09-7481957(1206)09-7470373uad[at]kelantan.gov.my
Bahagian Kerajaan Tempatan "Bahagian Kerajaan Tempatan,Aras Bawah,Blok 2,Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan"09-7434667(2012)09-7473293bhgkt[at]kelantan.gov.my
Bahagian Perumahan"Bahagian Perumahan,Aras Bawah,Blok 2 Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu,Kelantan"09-7481957(2005)09-7440773bhgpr[at]kelantan.gov.my
Bahagian Intergriti dan Tadbir Urus(BITU)"Bahagian Intergriti dan Tadbir Urus,Aras 2,Mabna MBI (Blok 8),Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu,Kelantan"09-7489957(8230)09-7487957 bitu[at]kelantan.gov.my
Bahagian Pengurusan Korporat"Bahagian Pengurusan Korporat,Aras 2,Mabna MBI (Blok 8),Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu,Kelantan"09-7481957(8201)09-7443203korporat[at]kelantan.gov.my
Bahagian Koordinasi Dan Program Khas"Bahagian Koordinasi Dan Program Khas,Aras Bawah,Blok 1,Kompleks Kota Darulnaim,15503 Kota Bharu, Kelantan"09-7481957(Am)09-7443411bkpk[at]kelantan.gov.my
Bahagian Koridor Infrastruktur Dan Sistem Maklumat GeospatialBahagian Koridor Infrastruktur Dan Sistem Maklumat Geospatial,Aras Bawah, Blok 4, Kompleks Kota Darulnaim, 15530 Kota Bharu, Kelantan09-7481957(Am)09-7461718bkigis[at]kelantan.gov.my
Bahagian Pelancongan dan Kebudayaan"Bahagian Pelancongan dan Kebudayaan,Jalan Sultan Ibrahim,15050 Kota Bharu,Kelantan"09-7485534,748354309-7486652tic[at]kelantan.gov.my

Developed by bptm - Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.