SEARCH: Display:
Pejabat Tanah JajahanAlamatNo.TelefonNo.FaksE-Mail RasmiLaman Web
Kota BharuPejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu,Jalan Hospital, 15000 Kota Bharu, Kelantan09-748181409-7440688ptjkb[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjkb.kelantan.gov.my
TumpatPejabat Tanah Dan Jajahan Tumpat, 16200 Tumpat, Kelantan09-725796309-7256577ptjt[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjt.kelantan.gov.my
BachokPejabat Tanah Dan Jajahan Bachok, Jalan KG. Telok, 16300, Bachok, Kelantan09-778896309-7789500ptjb[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjb.kelantan.gov.my
Pasir PutehPejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Puteh, 16800 Pasir Puteh, Kelantan09-786696309-7867931ptjpp[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjpp.kelantan.gov.my
Pasir MasPejabat Tanah Jajahan Pasir Mas, Jalan Pasir Pekan, 17000 Pasir Mas, Kelantan09-790880309-7904963ptjpm[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjpm.kelantan.gov.my
MachangPejabat Tanah Dan Jajahan Machang, 18500 Machang, Kelantan09-975296309-9751903ptjm[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjm.kelantan.gov.my
Tanah MerehPejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah, 17500 Tanah Merah, Kelantan09-955696309-9556776ptjtm[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjtm.kelantan.gov.my
Kuala KraiPejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai 18000 Kuala Krai, Kelantan09-966639309-9667060ptjkk[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjkk.kelantan.gov.my
JeliPejabat Tanah & Jajahan Jeli, 17600 Jeli, Kelantan09-9440063?09-9440250ptjj[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjj.kelantan.gov.my
Gua MusangPejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang, 18300 Gua Musang, Kelantan.09-9121 96309-9121669ptjgm[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjgm.kelantan.gov.my
LojingPejabat Tanah Dan Jajahan Lojing.ptjl[at]kelantan.gov.myhttp://www.ptjl.kelantan.gov.my