Yayasan Islam Kelantan (YIK) PDF Print E-mail

Yayasan Islam Kelantan (YIK) pada asalnya telah ditubuhkan pada 1 Julai 1974 di bawah kuatkuasa Enakmen Kelantan bilangan 9/1968 (Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan) dengan nama Jabatan Sekolah-sekolah Agama Kelantan (JASA). Pada masa itu pejabatnya di tempatkan di Lundang. Pada Jun 1979 ia telah didaftarkan semula di bawah Enakmen Kelantan Bilangan 5/1979 dengan diberi nama Yayasan Pelajaran Islam Kelantan (YPINK). Institusi ini dipinda sekali lagi menerusi Enakmen Negeri Kelantan, bilangan 8/1982 (berkuatkuasa pada 1 hb. Mac 1983) dan diberi nama Yayasan Islam Kelantan (YIK).

 

Alamat : Peti Surat 248,15730,Kota Bharu, Kelantan

Tel : 09-7126315 / 09-7128144

Fax : 09-7127806

Laman Web : http://www.yik.kelantan.gov.my

Email : yik@kelantan.gov.my

 

Quote this article on your site

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.
Preview :


Powered by QuoteThis © 2008