Sunday, 21st April 201912:37:24pm
A- A A+

 Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6 Preset 7 Preset 8 Preset 9

BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bahagian/ Unit : Bahagian Pengurusan Teknologi  Maklumat  Nik Rahimin
Ketua Bahagian/Unit :

 

 YBrs. Nik Rahimin Bin Wan Hussin

(Gred N48 KUP)

Pengarah Bahagian Pengurusan Teknologi  Maklumat

Telefon :

09-7477115 samb 6131

Faks : 09-7430504
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./

 

PENGENALAN

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat sebelum ini dikenali sebagai Pusat Maklumat Negeri yang telah ditubuhkan melalui keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan kali ke 13/95 yang bersidang pada 2 Ogos 1995 dan diletakkan di bawah Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) yang juga Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan). 

Walau bagaimanapun setelah penstrukturan semula organisasi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan melalui Surat Kelulusan Perjawatan Bil. N 120 Tahun 2007 oleh Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat telah diletakkan di bawah Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan) berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2007.  

Bahagian ini diketuai oleh seorang Pengarah yang mulai diisi pada 1 Februari 2009. Di bawah Bahagian ini terdapat dua (2) unit iaitu Unit Pembangunan dan Unit Operasi. Unit Pembangunan diketuai oleh Pegawai Teknologi Maklumat Gred F48 dan mulai diisi pada 28 Oktober 2008 manakala Unit Operasi diketuai oleh Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44 dan pengisian telah dibuat pada 01 Julai 2014.

 

VISI

ICT Peneraju Transformasi Penyampaian Perkhidmatan dan Pentadbiran Kerajaan Negeri

 

MISI

Memperkukuhkan ICT secara holistik bagi memantapkan kualiti perkhidmatanyang dinamik dan inovatif.

Contact Us

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan
Blok 2, Aras 1, Kota Darulnaim,
15503 Kota Bharu KELANTAN
09-748 1957  09-744 3164
portal[at]kelantan.gov.my

Tarikh Kemaskini : 18 April 2019

Certifications

  

     

Save

Disclaimer

Kelantan State Government shall not be liable for any loss / damage caused by the data obtained from this portal.

Disclaimer | Privacy & Security Policy | Copyright Notice

Best viewed with a resolution of 1280 x 800
Copyright
© Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan